KONCERTY

07.07 2010
HEALTH (USA)


H E A L T H (LA, USA)7 lipca 2010 roku
Warszawa
ul. Konopnickiej 6

bilety w cenie 35 z?? w przedsprzeda??y, 45 z?? w dniu koncertu, mo??na kupi? w sieci Ticketpro (czyli online i we wszystkich punktach sprzeda??y, m.in. w Empikach w ca??ej Polsce), a w dniu koncertu - tak??e w CBA.

----------------------------

HEALTH to za??o??ony w Los Angeles (USA) zesp???? graj?cy noise rocka, do eksperyment??w z ha??asem dodaj?cy elektroniczne d??wi?ki rodem z muzyki tanecznej i zaskakuj?co chwytliwe melodie. Ich og??uszaj?ce koncerty s? znane w ??wiecie muzyki alternatywnej jako energetyczna petarda i prawdziwe szale??stwo na scenie, co mieli okazj? podziwia? festiwalowicze na OFF-ie 2009 w Mys??owicach.

HEALTH powsta?? w 2006 r. i szybko zdoby?? uznanie dzi?ki cz?stym, bardzo energetycznym wyst?pom na ??ywo. The Smell, klub w Los Angeles, kt??ry sta?? si? ich koncertow? "baz?", pos??u??y?? tak??e jako miejsce nagrania ich debiutanckiej, wydanej w 2007 r. nak??adem wytw??rni Lovepump United p??yty, zatytu??owanej po prostu HEALTH.

Kolejne miesi?ce niestrudzonego koncertowania (m. in. jako support dla Nine Inch Nails), sukces zremiksowanego przez Crystal Castles singla 'Crimewave' oraz p??yta z tanecznymi wersjami utwor??w HEALTH, wydana pod nazw? DISCO, przynios??y zespo??owi du??y rozg??os. Muzyczny rozw??j HEALTH znalaz?? swoje ukoronowanie w wydanej w 2009 r., tak??e nak??adem Lovepump United, p??ycie Get Color - skutecznie ???cz?cej brutalny ha??as, d??wi?kowe eksperymenty i charakterystyczne, delikatne melodie.

Na 22 czerwca planowane jest wydanie DISCO2, drugiej "tanecznej" p??yty zespo??u, z??o??onej z remiks??w utwor??w, kt??re znalaz??y si? na Get Color, oraz premierowego singla 'USA Boys'.

ALBUMY D?UGOGRAJ?CE:

HEALTH, 2007, Lovepump United

HEATLH//DISCO, 2008, Lovepump United (Remixy)

GET COLOUR, 2009, Lovepump United

HEALTH//DISCO 2, 2010, Lovepump United

SK?AD:

Od lewej: John, Jake, Jupiter i BJ