KONCERTY

16.02 2019
Rosa Vertov + Vegetable Kingdom + Nac/Hut Report

Rosa VertovVegetable KingdomNac/Hut Report

16.02.2019 // GODZ. 20:00 // Klub RE

Bilety w Going.: 15 z?? - w przedsprzeda??y / 20 z?? - w dniu koncertu:
https://going.pl/rosa-vertov

https://www.facebook.com/events/357561885024510/

 

Rosa Vertov

Rosa Vertov to zesp???? inspiruj?cy si? nierealno??ci?, tym co si? nigdy nie zdarzy (a mog??oby), banalno??ci? i smutnym jutrem. Ich transowe, na pierwszy rzut ucha nieskomplikowane piosenki, cz?sto przywodz? na my??l psychodeli? lat 60. czy dreampop lat 90. Liczne pog??osy, szmery, delaye, przestery i dysonanse sk??adaj? si? na oniryczne ??lynchowskie? brzmienie. Odnosz? si? z du??ym dystansem do rzeczywisto??ci, czasami j? wyolbrzymiaj?c, a cz?sto wy??miewaj?c (np. w internecie).

Lubi? piwko i rzeczy. W kwietniu 2017 ukaza?? si? ich debiutancki d??ugograj?cy album ??who would have thought??, a w kwietniu 2018 w netlabelu Trzy Sz??stki wydany zosta?? singiel.

EN:
It??s hard to say at first whether these sounds are coming from the age of Internet, a stash of forgotten 1960s left-field recordings or somewhere completely out of time. Defying the clich?s of fashionable post-Soviet aesthetics and psychedelic nostalgia, Rosa Vertov are a group unlike any other, yet again one that makes you feel comfortable and familiar but with an anxious touch from the very first seconds of listening to their music.

Originally starting as a high-school band, their sound matured as they played numerous shows at tiny clubs in Warsaw, Poland??s biggest music festivals, as well as touring Ukraine, Germany and South Korea.


Vegetable Kingdom

Zesp???? typu nieokrzepni?ty kolektyw. Za??o??ony w 2016 przez Jakuba Tyro-Niezgod?. Od tego czasu, swoje istnienie opiera na nieustannym jumaniu cz??onk??w z czo??owych sk??ad??w warszawskiego niezalu.

W 2017 nak??adem sp????dzielni wydawniczej Crunchy Human Children Records ukaza??a si? kaseta "Idler". W ci?gu tygodnia od premiery po??owa nak??adu zosta??a wyprzedana, a reszta zgni??a.

Brzmienie zmienne, w zale??no??ci od sk??adu osobowego oscyluje pomi?dzy surow? elektroakustyczn? form? na szorstkim tle szmer??w, p?tli i przester??w a pulsuj?c? dekonstrukcj? klasycznego gitarowego zespo??u.
Je??li za??o??y?, ??e muzyczne czesanie beretu jest jak grzybnia, to Vegetable Kingdom jest starannym wycinaniem owocnika ostrym narz?dziem tu?? przy ziemi, przykrywaj?c potem ??ci????k?.


Nac/Hut Report

Nac/Hut Report to polsko-w??oska formacja, kt??ra zrodzi??a si? w 2008 roku w Krakowie. Graj? nieskoordynowane d??wi?ki na looperach i innych efektach. Plamy wokalu i rycz?ce gitary.
Melancholia, trzask, zgrzyt i zniekszta??cenie.

Zapraszamy,

#FRHeroes #KlubRE