KONCERTY

12.04 2019
Guiding Lights + Bastard Disco

 

Guiding LightsBastard Disco

"Zbi??rka na sprz?t Marissy".

12.04.2019 // GODZ. 20:00 // Klub RE

Bilety w Going.: 15 z?? - w przedsprzeda??y / 20 z?? - w dniu koncertu: https://going.pl/guiding-lights-bastard-disco

https://www.facebook.com/events/240546936900929/


 

"Zbi??rka na sprz?t Marissy":

https://youtu.be/8W_paR0LplI

Cze??? FRH Ludzie! Mo??e s??yszeli??cie ju?? o tragicznej sytuacji kt??ra zdarzy??a si? nam po koncercie Screaming Females w Klub RE 14 marca. Ukradziona zosta??a cz???? sprz?tu, dok??adnie wszystkie efekty gitarowe, kable a nawet pasek gitarowy Marissy Paternoster, najlepszej osoby na ??wiecie! Reaguj?c na Wasze liczne sugestie, ??eby zrobi? jak??? zbi??rk? i nie pozwoli? temu ??wietnemu zespo??owi dok??ada? do grania w Naszym mie??cie postanowili??my co?? z tym faktycznie zrobi?. Nie chcemy jednak robi? po prostu Fb zrzutki, tylko jak to my chcemy Wam za ch?? pomocy da? troch? rock and rolla:). W zwi?zku z tym postanowili??my wsp??lnie z zespo??ami, ??e koncert Guiding Lights i Bastard Disco 12 kwietnia w RE b?dzie jednocze??nie "Zbi??rk? na sprz?t Marissy". Ca??y doch??d z koncertu poza skromnymi kosztami zespo????w b?dzie przeznaczony dla SF, ??eby chocia?? cz???ciowo zrekompensowa? im z??o kt??re ich dotkn???o w Krakowie. Je??li macie na my??li pom??c, kupujcie sobie po prostu bilety na koncert: https://going.pl/guiding-lights-bastard-disco

Je??li chcecie pom??c, a nie mo??ecie przyj??? na koncert to kupujcie bilety jako prezenty dla Krakowskich przyjaci???? w Going., albo po prostu pode??lijcie im kod biletowy. Dzi?ki za Wasze zaanga??owanie kt??re popchn???o mnie do tej akcji i podawajcie prosz? tego posta dalej. Niech rock and rollowe dobro si? szerzy!

Dzi?ki i zapraszam,

Cyprian / FRH


GUIDING LIGHTHS

Zesp???? Guiding Lights zosta?? za??o??ony przez Asi?, ?ukasza i Piotrka ??eby gra? szybkie, ??adne i g??o??ne piosenki. Pierwsza pr??ba odby??a si? w listopadzie 2015 w Warszawie, a zerowy koncert w styczniu w 2016 w nie istniej?cym ju?? klubie Eufemia. Od tego czasu Guiding Lights zagrali wiele koncert??w w Warszawie i poza Warszaw? w tym na OFF Festival 2017.

Sk??ad:
Joanna ??widerska: bas, g??os
?ukasz Ciszak: gitara, g??os
Piotr M?czkowski: perkusja

https://guidinglights.bandcamp.com/
https://www.youtube.com/channel/UC2ne5AkE_eJw7vEjVvVymQg


BASTARD DISCO

Bastard Disco jest zawi?zanym w 2015 roku
czteroosobowym zespo??em graj?cym muzyk? z pogranicza
alternatywnego rocka, noise rocka i post-hardcore??u lat
90-tych. W ich muzyce s??ycha? wp??yw grup, takich jak
Fugazi, Quicksand, Smashing Pumpkins, Sonic Youth
czy Pixies.

W 2017 roku pojawi?? si? ich debiutancki album ??Warsaw
Wasted Youth? wydany nak??adem Anteny Krzyku. P??yta
spotka??a si? z bardzo dobrym przyj?ciem w prasie
muzycznej, w???czaj?c w to takie tytu??y, jak Noisey Magazine
Polska, Red Bull Music i Gazeta Wyborcza, Playboy, ??Tr??jka?.
Od tego czasu zesp???? koncertowa?? w ca??ej Polsce, dziel?c
scen? m.in. z Japandroids i Shame. Zagra?? na festiwalach
muzycznych OFF Festival i Spring Break.

Wraz z przyjaci????mi z Guiding Lights nagra?? wydany
na kasecie split. W sierpniu 2018 roku zesp???? zarejestrowa?? materia?? na drug? p??yt? - ??China Shipping?, kt??ra ukarze si?
nak??adem Anteny Krzyku na LP, CD oraz platformach
streamingowych 3 maja 2019r.

Kamil Fejfer (gitary / guitars),
Yuri Kasianenko (wokal, syntezatory / vocals, synths),
Pawe?? Cholewa (bas / bass),
Marek Kami??ski (drums / perkusja)

https://bastarddisco.bandcamp.com/
https://youtu.be/5hVyVeds39Y


#FRHeroes #KlubRE